"İzahlı şəriət məsələləri"- Ayətullahul-uzma Seyid Əli Hüseyni Sistani

Bismillahir-rahmənir-rahim!

Əlhəmdu lillahi rəbbil-aləmin, vəssəlatu vəssəlamu əla əşrəfil ənbiyai vəl-mursəlin, Muhəmmədin və alihit-təyyibinət-tahirin. Vəllənətud-daimətu əla ədaihim əcməin minəl anə ila qiyami yəvmid-din.

Файл
Детали
  • Просмотров
  • 13757
  • Загрузок
  • 3906
  • Тип файла
  • Document Adobe
  • Размер файла
  • 2.33 Mb
Рейтинг

В этом разделе