Fiqhi məqalələr

»»Fiqhi məqalələr

Müctəhid kimdir?

Müctehid dedikdə kimlər və hansı elmi məqamda olanlar nəzərdə tutulur? Hər şeydən əvvəl bu sözün kökü ilə tanış olaq. Sözün kökü “ictihad” kəlməsindəndir...

Dində neçə növ təqlid var?

Hər bir müsəlmanın ağlına belə bir sual gələ bilər ki, Qur`ani-Kərimin bir çox ayələrində müşriklərin dində öz ata-babalarına təqlid etmələri pislənilir...

Təqlid nədir?

Məlum olduğu kimi Azərbaycan dilində sözlərin əlli faizindən çoxu ərəb-fars mənşəlidir. Bu məsələnin səbəbləri barədə danışmaq fikrində deyilik. Məsələ...