İki məscid bir-birindən 1 fərsəxdən az məsafədə yerləşir. Bir məscidinin imamı imam-camaatın şərtlərini (adillik və s.) özündə toplasa da digər imam bu şərtlərə malik deyil. Əgər onlar hər ikisi cümə namazı qıldırsalar hökmü nədir?

Cavab: Məlumdur ki, iki cümə namazı arasında məsafə 1 fərsəxdən az olduqda namazı birinci başlayanın namazı səhih, digərininki isə batildir. Lakin bu şərt öz-özlüyündə bütün hallarda 2-ci namazı batil etmir. Əgər namazı qıldıran xətib özündə imam-camaat şərtlərini toplamasa, bu halda digər (imam-camaat şərtlərini özündə toplayan) imamın qıldırdığı namaz səhihdir.

Ayətullahul-uzma Seyid Əli Xameneyinin ofisi

В этом разделе