Mənim valideynlərim müsəlman olsalar da dini hökmlərə əhəmiyyət vermir, günah işlərə mürtəkib olurlar. Mənim vəzifəm nədir?

Cavab: Sizə vacibdir ki, validеynlərinizin еhtiramını saxlamaqla, mülayim tərzdə onlara əmr bе məruf və nəhy əz münkər еdəsiniz.

Ayətullahul-uzma Seyid Əli Xameneyi, "Şəri suallara cavablar",c.1,s.1082

В этом разделе