Müstəhəbb həcc, növü müəyyən edilməmiş nəzir həcci vəsiyyət həcci necə yerinə yetirilməlidir?

Cavab: İnsan Məkkəyə yaxın və ya uzaq olmasından asılı olmayaraq, yuxarıda sadalanan hallarda həcc növlərindən hər hansı birini yerinə yetirə bilər. Amma ən fəzilətlisi təməttö həccidir.

Ayətullahul-uzma Seyid Əli Sistani, "Müasir şəriət məsələləri"

В этом разделе