Naib həcc əməllərini öz təqlidinə müvafiq yerinə yetirməlidir, yoxsa onu naib edənin təqlidinə?

Cavab: Öz təqlidinə müvafiq yerinə yetirməlidir. Amma əgər naib edən şəxs öz təqlidinə müvafiq həcc etməyi şərt qoyarsa və şərt hər iki tərəfin nəzərində səhih olarsa, ibadətin batil olmayacağına yəqinliyi olmaqla bu şərtə əsasən həcc etmək səhihdir.

Ayətullahul-uzma Seyid Əli Sistani, "Müasir şəriət məsələləri"

В этом разделе