Boynuna məssi-meyit qüslü gəlmiş şəxsə, cünub olan şəxsə haram olanlar haramdırmı?

Cavab: Meyyitə məss edən, amma bu qüslü almamış şəxsin məsciddə dayanması, cima etməsi və vacib səcdəsi olan surələri oxumasının maneəsi yoxdur. Lakin namaz və bu kimi ibadətlər üçün qüsl almalıdır

Ayətullahul-uzma Seyid Əli Sistani, "İzahlı şəriət məsələləri",məs.521

Ayətullahul-uzma Şeyx Vəhid Xorasani, "Tovzihul-məsail",məs.538

В этом разделе