Əgər müsəlman kafir ölkəsində vəfat etsə və ailəsinin onu şəninə layiq yerdə dəfn etməyə imkanı olmasa, nə edilməlidir?

Cavab: Əgər meyiti kafirlərin qəbistanlığından başqa yerdə dəfn etmək üçün müəyyən miqdar pul gərəkli olsa, bu malı ödəmək üçün meyitin malı yaxud vəlisi yoxdursa, bu pulu ödəmək digər müsəlmanlara kifayətən vacibdir.

Ayətullahul-uzma Seyid Əli Sistani, "Qərbdə yaşayan müsəlmanlara fiqh"

В этом разделе