Müsəlman olmayan bəzi ölkələrdə ölünü dəfn edərkən, meyit taxta sandığın içərisinə qoyularaq qəbrə endirilir. Müsəlmanın belə dəfn edilməsi mümkündürmü?

Cavab: Eybi yoxdur. Lakin gərəkdir ki, (meyiti sağ böyrü üstə qibləyə tərəf uzatmaq kimi) şərii hökmlər yerinə yetirilsin.

Ayətullahul-uzma Seyid Əli Sistani, "Qərbdə yaşayan müsəlmanlara fiqh"

В этом разделе