Müsəlmanı vəfat etdiyi kafir ölkənin müsəlman qəbirstanlığına dəfn etmək yaxşıdır yoxsa müəyyən qədər pul xərcləyib müsəlman ölkəsində dəfn etmək?

Cavab: Əgər bu xərci ödəyən varisi yaxud başqa şəxs olsa və ya malının üçdən birini xeyir işlərdə sərf etməyə vəsiyyət edibsə, oradan istifadə etməklə türbələrin, müstəhəbb məkanların olduğu yerlərə nəql etmək daha yaxşıdır.

Ayətullahul-uzma Seyid Əli Sistani, "Qərbdə yaşayan müsəlmanlara fiqh"

В этом разделе