Mən səfərdə ümumilikdə 11 gün qalacam. 5 gün Məşhəddə, 6 gün isə Təbrizdə. Bu halda namazların hökmü nədir?

Cavab: Müəyyən bir yerdə on gün qalmaq istəyən müsafir o halda namazı bütöv qılmalıdır ki, on günün hamısını bir yerdə qalmaq istəsin. Deməli, əgər on günü iki şəhərdə qalmaq istəsə namazı şikəstə qılmalıdır.

Ayətullahul-uzma Şeyx Fazil Lənkərani (r), "Tovzihul-məsail",məs.1359

Ayətullahul-uzma Seyid Əli Sistani, "İzahlı şəriət məsələləri",məs.1323

Ayətullahul-uzma Şeyx Vəhid Xorasani, "Tovzihul-məsail",məs.1345

В этом разделе