Nə qədər şəkk edən şəxs "kəsirüş-şəkk" hesab olunur?

Cavab: Əgər bir şəxs bir namazda üç dəfə və ya üç ardıcıl namazda şəkk edərsə, “kəsirüş-şəkk”, yəni çox şəkk edən sayılır.

Ayətullahul-uzma Şeyx Fazil Lənkərani, "Tovzihul-məsail",1206

Ayətullahul-uzma Şeyx Məkarim Şirazi, "Şəriət hökmlərinin izahı",məs.1062

 

В этом разделе