Mən ədədiyyə haizi olan qadınam. Adətim 5 gündür. Lakin 2 aydır ki, 5 gündən sonra qara rəngli maye ifraz olur. Bu 9-10 gün çəkir. Mən bu 5 gündən sonranı nə qərar verməliyəm? Heyz, ya istihazə qərar verim ?

Cavab: Qan on gündən çox olarsa, əvvəlki aylarda neçə gün (məsələn 7 gün) qan görürdüsə, onu (7 gününü) aylıq adət qərar vermək lazımdır. Qalanı isə istihazə hökmündədir. On gündən çox olmasa, hamısı heyz sayılır.

Ayətullahul-uzma Şeyx Məkarim Şirazinin dəftərxanası

В этом разделе