Bir şəxs öz mənzilini şərtlə satıb deyir ki, hər zaman satıcı pulu qaytarsa alver pozulsun. bu cür alver səhihdir?

Cavab: Ümumi hökm budur ki, şərtli alverdə gərək müddət məlum olsun və əgər müddət məlum edilməsə şərt nöqsanlıdır. Nöqsanlı şərt baxmayaraq nöqsan yaradan deyil, amma verilən suala əsasən şərt məchuldur, onun məchul olması alverə təsir edir. Buna əsasən bu cür alverlər batildir.
Ayətullahul-uzma Şeyx Fazil Lənkəraninin (r.ə.) ofisi

В этом разделе