Uşaqdan mal almaq və ya uşağa mal satmaq səhihdir, ya xeyr?

Cavab: Həddi-buluğa çatmayan uşaqla hətta ata və babasının icazəsiylə olsa da batildir. amma əgər yaxşını pisdən ayıran (muməyyiz) uşaq olsa və adətən uşaqların aldığı qiymətlə az olan şeylər olsa, alverin işkalı yoxdur. Əgər alver iki böyük şəxs arasında olsa, uşağın vəzifəsi pul ya mal aparıb-gətirmək olarsa, maneəsi yoxdur.
Ayətullahul-uzma Şeyx Fazil Lənkəraninin (r.ə.) ofisi

В этом разделе