Sual ver!

Əziz müsəlman bacı və qardaşlar! Saytımıza sual göndərərkən aşağıdakı şərtlərə malik olmasına diqqət yetirin:

  1. İlk öncə sual göndərməmişdən əvvəl saytdakı sual-cavablar arasında axtarış edin. Ola bilsin ki, sizin sualınıza cavab elə saytın özündə mövcuddur. Bu bizim də işimizi asanlaşdırar ki, təkrar olaraq eyni suallara cavab verməklə vaxt itkisi baş verməsin.
  2. Sual yalnız şəri olmalıdır. Tarix, kəlam, fəlsəfə və s. mövzulara dair suallara cavab verilmir.
  3. Sual konkret və dəqiq olmalıdır. Fikir aydın ifadə olunmalıdır.
  4. Sualda heç bir firma, təşkilat, şəxs və qurumların adı qeyd olunmamalıdır.
  5. Sual siyasi xarakter daşımamalıdır; Biz sayt olaraq dövlətarası münasibətlərə və yaxud hansısa dövlətin siyasətinə münasibət bildirmirik. Sayt sırf şəri suallara cavab verir.
  6. Sual göndərərkən e-mail adresinizi düzgün qeyd edin, cavabın çatmaması buna görə ola bilər.
  7. Sualınızla bağlı təqlid etdiyiniz müctəhidin ofisinə sorğu göndərilə bilər. Buna görə də cavab gecikə bilər.
  8. Hər məktubunuzda 3-dən artıq sual olmasın.
  9. Sualınıza yalnız seçdiyiniz müctəhidin fətvası qeyd olunacaq. Yalnız öz mərceyi-təqlidinizin fətvasını tələb edin. Sualların çoxluğundan bir neçə mərceyi-təqlidin fətvasını əldə etmək bizim üçün çətinlik törədir.
Kişi
Qadın
Elektron @ ünvan ?
Mətn
Şifrə