Müvəqqəti nigahın siğəsi Azərbaycan dilində oxuna bilərmi?

Cavab 1: Əgər kişi və qadın əqdin siğəsini ərəb dilində oxuya bilməsələr, eybi yoxdur.
Ayətullahul-uzma Seyid Əli Xameneyinin ofisi

Cavab 2: Ehtiyata əsasən, onun siğəsi ərəb dilində düzgün şəkildə oxunmalıdır. Əgər qadın və kişi siğəni ərəb dilində oxuya bilməsələr, öz dillərində oxuya bilərlər və ərəb dilində siğəni oxumaq üçün vəkil tutmaları vacib deyil. Lakin, elə kəlmələrdən istifadə etməlidirlər ki, ərəbcə oxunan siğənin mənasını anlatmalıdır.
Ayətullahul-uzma Şeyx Vəhid Xorasani, "Tovzihul-məsail",məs.2434
Ayətullahul-uzma Şeyx Məkarim Şirazi, "Şəriət hökmlərinin izahı",məs.2032
Ayətullahul-uzma Seyid Əli Sistani, "İzahlı şəriət məsələləri",məs.2330

В этом разделе