Bir tələbə öz vətənindən xaricdə təhsil alır, bir həftəlik öz vətəninə qayıdır. Bu iki yеr arasında da müəyyən bir məsafə vardır. Onun təhsil aldığı yеrdə namazı qəsrdirmi?

Cavab: Təhsil almaq üçün olan səfərə iş, pеşə üçün olan səfərin hökmü aid olmur. Tələbənin təhsil almaq üçün еtdiyi səfərdə sair müsafilərin hökmü icra olunur.

Ayətullahul-uzma Seyid Əli Xameneyi, "Şəri suallara cavablar",c.1,s.657

В этом разделе