Səfərdə namaz qəza olsa, onu vətəndə necə qılmaq lazımdır?

Cavab: Əgər namazını şikəstə qılmalı olan bir müsafirdən zöhr, əsr, yaxud işa namazı qəzaya getsə, qəzasını iki rəkətlə qılmalıdır–hətta səfərdən qeyri yerlərdə də qəzasını yerinə yetirmək istəsə; və əgər müsafir olmayan bir şəxsdən bu üç namazdan biri qəza olsa onu dörd rəkətdə qəza etməlidir–hətta onun qəzasını səfərdə də qılmaq istəsə.

Ayətullahul-uzma Şeyx Fazil Lənkərani (r), "Tovzihul-məsail",məs.1390

Ayətullahul-uzma Şeyx Məkarim Şirazi, "Şəriət hökmlərinin izahı",məs.1190

Ayətullahul-uzma Seyid Əli Sistani, "İzahlı şəriət məsələləri",1354

Ayətullahul-uzma Şeyx Vəhid Xorasani, "Şəriət hökmlərinin izahı",məs.1376

В этом разделе