Səfərdə namazını şikəstə qılmalı olduğunu bilməyən bir müsafir, əgər tam qılarsa hökmü nədir?

Cavab: Səfərdə namazını şikəstə qılmalı olduğunu bilməyən bir müsafir, əgər tam qılarsa, namazı səhihdir.

Ayətullahul-uzma Şeyx Fazil Lənkərani (r), "Tovzihul-məsail",məs.1381

Ayətullahul-uzma Şeyx Məkarim Şirazi, "Şəriət hökmlərinin izahı",məs.1184

Ayətullahul-uzma Seyid Əli Sistani, "İzahlı şəriət məsələləri", məs. 1345

Ayətullahul-uzma Şeyx Vəhid Xorasani, "Tovzihul-məsail",məs.1367

В этом разделе