Vəhşət namazının qiraətində "ayətul-kursi"ni oxuduqda, Bəqərə surəsinin təkcə 255-ci ayəsi oxunmalıdır, yoxsa 256, 257-ci ayələrini də əlavə edib oxumaq lazımdır?

Cavab: Ayətul-kursi vacib ehtiyata əsasən “hum fiha xalidun” cümləsinə qədərdir (yəni 257-ci ayə ilə sona çatır).

Ayətullahul-uzma Seyid Əli Sistaninin dəftərxanası

В этом разделе