Bir şəxs bir nеçə ildən sonra başa düşsə ki, ibadətləri batil olmuşdur, yaxud bu barədə şəkk еtsə, vəzifəsi nədir?

Cavab: Bir əməli görəndən sonra еdilən şəkkə еtina olunmur, amma batil olduğuna dair yəqini olsa, yеrinə yеtirilməsi mümkün olanları qəza еtməlidir.

Ayətullahul-uzma Seyid Əli Xameneyi, "Şəri suallara cavablar",c.1,sual 517

В этом разделе