Əgər səcdənin zikri qurtarmamışdan əvvəl səhvən alnını yerdən götürsə, hökmü nədir?

Cavab: Əgər səcdənin zikri qurtarmamışdan əvvəl səhvən alnını yerdən götürsə, onu təzədən yerə qoya bilməz, gərək onu bir səcdə hesab etsin. Amma əgər başqa yerləri səhvən yerdən qaldırsa, gərək onu ikinci dəfə yerə qoysun və zikri desin.

Ayətullahul-uzma Şeyx Fazil Lənkərani, "Tovzihul-məsail",məs.1076

Ayətullahul-uzma Seyid Əli Sistani, "İzahlı şəriət məsələləri",məs.1042

Ayətullahul-uzma Şeyx Vəhid Xorasani, "Tovzihul-məsail",məs.1064

В этом разделе