İnsan radio vasitəsilə səcdə ayəsini eşitsə, səcdə etməsi vacibdirmi?

Cavab: Əgər qramafon və ya kasetdən eşitmiş olsa, səcdə vacib deyildir. Həmçinin radiodan efirə buraxılan lent yazısından dinləsə, hökm eynidir. Amma əgər bir şəxs radiostudiyasında səcdə ayəsini oxusa və insan da ona radiodan qulaq asarsa səcdə vacibdir.

Ayətullahul-uzma Seyid Əli Sistani, "İzahlı şəriət məsələləri",məs.1083

Ayətullahul-uzma Şeyx Vəhid Xorasani, "Tovzihul-məsail",məs.1105

В этом разделе