Namazın bütün təşəhhüdlərində sonda "və təqəbbəl şəfaətəhu vərfə dərəcətəh" demək müstəhəbdirmi?

Cavab: Namazın birinci təşəhhüdündə müstəhəbdir ki deyilsin. Amma ikinci təşəhhüddə ehtiyat budur ki, bu cümlə mütləq qürbət qəsdi ilə deyilsin və namazın müstəhəbb hissəsi kimi müstəhəbb niyyəti ilə deyilməsin.

Ayətullahul-uzma Şeyx Fazil Lənkəraninin (r.ə.) ofisi

В этом разделе