Səhv səcdəsi üçün dəstəmaz almaq vacibdirmi?

Cavab: Yaddan çıxmış səcdə və təşəhhüd, eləcə də yaddan çıxmış təşəhhüd üçün yerinə yetirməli olduğu iki səhv səcdəsinə görə dəstəmaz alınması vacibdir. Əgər onlarla namazın arasında hədəs baş versə, məsələn, bövl xaric olsa, vacib ehtiyata görə namazı təzədən qılmalıdır. Lakin deyilmiş yerlərdən başqa səhv səcdələri üçün dəstəmaz almaq vacib deyildir.
Ayətullahul-uzma Şeyx Vəhid Xorasani, "Tovzihul-məsail",məs.322

В этом разделе