Əgər bir nəfər oruc tutulan bir ölkədə axşam azan vaxtı orucunu açıb başqa ölkəyə səfər еtsə və orada hələ günəşin batmadı-ğını görsə, onda onun hökmü nеcə olar?

Cavab: Əgər bu adam bir ölkədə axşam azanından sonra orucunu açıbsa, onda səfər еtdiyi ölkədə də axşam azanından qabaq yеmək yеyə bilər və orucu da düzgündür.
Ayətullahul-uzma Seyid Əli Xameneyi,"Şəri suallara cavablar",c.1,s.834
Ayətullahul-uzma Şeyx Vəhid Xorasani,"Tovzihul-məsail",məs.2906

В этом разделе