Əgər bir şəxs məni gəlməsi qəsdi ilə istimna etsə, amma məni gəlməsə, oruc pozularmı?

Cavab: Əgər məqsədi məninin (spermanın) gəlməsi olubsa, məni gəlməsə də orucu batildir.

Ayətullahul-uzma Şeyx Məkarim Şirazinin ofisi
Ayətullahul-uzma Şeyx Vəhid Xorasani,"Tovzihul-məsail",məs.1602

В этом разделе