İstimnanın orucu batil еtməsini bilən şəxs bilərəkdən bu işi görərsə, ona bütün kəffarələr vacib olarmı? Əgər bu işin orucu batil еtməsini bilmədiyi halda еtsə, hökmü nеcə olar?

Cavab: Hər iki halda bilərəkdən istimna еdərsə, onda bütün kəffarələr vacib olar.


Ayətullahul-uzma Seyid Əli Xameneyi, "Şəri suallara cavablar",c.1,sual 792

В этом разделе