Oruclu şəxs hədis söylərkən necə etsin ki, orucuna xələl gəlməsin?

Cavab: Əgər yalan, yoxsa doğru olduğunu bilmədiyi və mötəbər olmasına dəlil-sübutu olmadığı bir hədisi nəql etmək istəsə, vacib ehtiyata əsasən, o xəbəri söyləyəndən və ya məsələn: xəbərin (rəvayətin) yazıldığı kitabdan nəql etməlidir.
Əgər doğru olduğuna etiqadlı olduğu bir hədisi Allaha, ya Peyğəmbərə (səlləllahu əleyhi və alih), ya imamlar (əleyhimussalam)-a nisbət versə və sonra onun yalan olduğunu başa düşsə, orucu batil olmaz.
Ayətullahul-uzma Şeyx Vəhid Xorasani, "Tovzihul-məsail",məs.1605-1606

В этом разделе