Əgər qadın namaz əsnasında heyz olub-olmamasında şəkk etsə hökmü nədir?

Cavab: Əgər qadın namaz əsnasında heyz olub-olmamasında şəkk etsə, namazı səhihdir. Amma namazdan sonra, namaz əsnasında heyz olduğunu başa düşsə, qılıdığı namaz batildir.

Ayətullahul-uzma Seyid Əli Sistani, "İzahlı şəriət məsələləri",məs.455

Ayətullahul-uzma Şeyx Vəhid Xorasani, "Tovzihul-məsail",471

В этом разделе