Heyz halında olan qadına təlaq vermək olarmı?

Cavab: Qadına heyz halında təlaq vermək (təlaq kitablarında deyildiyi kimi) batildir.

Ayətullahul-uzma Şeyx Məkarim Şirazi, "Şəriət hökmlərinin izahı",məs.438

Ayətullahul-uzma Seyid Əli Sistani, "İzahlı şəriət məsələləri",məs.452

Ayətullahul-uzma Şeyx Vəhid Xorasani, "Tovzihul-məsail",məs.468

В этом разделе