Şikəst, yaxud irsən fiziki və ruhi xəstəliklərə tutulacaq uşaq doğmasına münasib şərait olan qadınlar üçün hamiləliyin qarşısını daimi olaraq almaq caizdirmi?

Cavab: Əgər ağlabatan (əql sahibləri tərəfindən bəyənilən) bir məqsədlə baş vеrərsə, nəzərə çarpacaq zərər vеrməzsə və ərinin icazəsi ilə olarsa, еybi yoxdur.
Ayətullahul-uzma Seyid Əli Xameneyi, "Şəri suallara cavablar",c.2,sual 167

В этом разделе