Seyid Xoyi (r.) vəfat etikdən sonra onun diri müctəhidlərdən ələm olub-olmamasını bilmirik. Bu halda təqlidi diri müctəhidə dəyişmək olar?

Cavab: Ələm müctəhidi yəqin etməyincə, ölü müctəhidin təqlidində qalmaq lazımdır.

Ayətullahul-uzma Seyid Əli Sistani, "Müasir şəriət məsələləri",s.5

В этом разделе