At əti yemək olarmı? Bəs ulağın hökmü nədir?

Cavab: At, qatır və ulaq ətini yemək məkruhdur.

Ayətullahul-uzma Şeyx Fazil Lənkərani (r), "Tovzihul-məsail",məs.2703
Ayətullahul-uzma Seyid Əli Sistani, "İzahlı şəriət məsələləri",məs.2589
Ayətullahul-uzma Şeyx Vəhid Xorasani, "Tovzihul-məsail",məs.2695

В этом разделе