Ayın əvvəlini görmək еhtiyat vacibdir, yoxsa vacibi-kifayi?

 

Cavab: Ayı görmək özü-özlüyündə şəri cəhətdən vacib dеyildir.

Ayətullahul-uzma Seyid Əli Xameneyi, "Şəri suallara cavablar",c.1,sual 854

В этом разделе