Bir şeyin pak və ya nəcis olmasını bilməsəm, şəkk etsəm vəzifəm nədir?

Cavab: Bir kəs nəcis şeyin pak olub-olmamasında şəkk etsə, nəcisdir; pak bir şeyin nəcis olub-olmamasında şəkk etsə, pakdır. Hətta əgər onun pak və ya nəcis olmasını başa düşə bilməsi mümkün olsa da, təhqiqat aparması lazım deyil.

Ayətullahul-uzma Seyid Əli Sistani, "İzahlı şəriət məsələləri",məs.117

Ayətullahul-uzma Şeyx Vəhid Xorasani, "Tovzihul-məsail",məs.124

В этом разделе