Uşaqlar nəcis ola bilərlərmi?

Cavab: Həddi-büluğa çatmamış bir uşağın atası, anası, babası, nənəsi kafir olsa o uşaq da nəcisdir. Amma onlardan biri müsəlman olsa, uşaq da pakdır.

Ayətullahul-uzma Şeyx Fazil Lənkərani (r), "Tovzihul-məsail",məs.111

Ayətullahul-uzma Seyid Əli Sistani, "İzahlı şəriət məsələləri",məs.105

Ayətullahul-uzma Şeyx Vəhid Xorasani, "Tovzihul-məsail",məs.109

В этом разделе