Əgər bir kəs namazdan sonra, namaz əsnasında onu batil edən işlərdən görüb-görməməsi barədə şəkk etsə, hökmü nədir?

Cavab: Əgər bir kəs namazdan sonra, namaz əsnasında onu batil edən işlərdən görüb-görməməsi barədə şəkk etsə, namazı düzgündür.

Ayətullahul-uzma Şeyx Fazil Lənkərani, "Tovzihul-məsail",məs.1178

Ayətullahul-uzma Şeyx Məkarim Şirazi, "Şəriət hökmlərinin izahı",məs.1039

Ayətullahul-uzma Seyid Əli Sistani, "İzahlı şəriət məsələləri",məs.1143

Ayətullahul-uzma Şeyx Vəhid Xorasani, "Tovzihul-məsail",məs.1164

В этом разделе