Əgər namaz arasında ağzında, yaxud dişinin dibində qalan yeməyi udsa, hökmü nədir?

Cavab: Əgər namaz arasında ağzında, yaxud dişinin dibində qalan yeməyi udsa, namazı batil olmaz. Habelə əgər ağızda qənd, şəkər və bu kimi şeylər qalmış olsa və namaz halında az-az əridikcə onu udsa, eybi yoxdur.

Ayətullahul-uzma Seyid Əli Sistani, "İzahlı şəriət məsələləri",məs.1142

Ayətullahul-uzma Şeyx Vəhid Xorasani, "Tovzihul-məsail",məs.1163

В этом разделе