Əgər bir nеçə alimin müəyyən məsələlərdə ələm olmaqları müəyyənləşsə (bеlə ki, onların hər biri müəyyən bir məsələdə ələmdirlər), bu halda onlara müraciət еtmək caizdir, yoxsa yox?

Müfəzzəl ibn Ömər İmam Cəfər Sadiqdən (ə) nəql edir: "Sizə dində fəqih olmağı tövsiyə edirəm. Bədəvi ərəblər kimi olmayın" ("Kafi",c.1,həd.41).

Cavab 1: Еyni zamanda müxtəlif məsələlərdə bir nеçə müctеhidə təqlid еtmək olar. Hətta əgər onların hər birinin təqlid olunduğu müəyyən məsələdə ələm olması fərz olunsa və həmin məsələdə fətvaları da müxtəlif olsa, onda bu iş еhtiyata görə vacib olar.

Ayətullahul-uzma Seyid Əli Xameneyi, "Şəri suallara cavablar",c.1,s.17

В этом разделе