Mərcеyi-təqlidin fətvalarını əldə еtməyin yolları nədir?

Cavab 1: Təqlid etdiyi müctəhidin fətvası aşağıdakı dörd yolla əldə edə bilər:

1. Müctəhidin özündən eşitməklə;

2. İki və hətta bir adil şəxsin şəhadət verməsilə;

3. Sözünə etibar olunan bir şəxsin söyləməsilə;

4. Müctəhidin xətasız və inanılan risaləsindən oxumaqla.

Ayətullahul-uzma Seyid Əli Xamaneyi, "Şəri suallara cavablar", c 1., s.24

Cavab 2: Mərcеyi-təqlidin fətvasını əldə еtmək üçün mövcud olan yollar aşağıdakılardır:

1. Müctəhidin özündən eşitmək.

2. Müctəhidin fətvasını nəql edən iki adil şəxsdən eşitmək.

3. Sözünə inanılmış bir şəxsdən eşitmək.

4. Düzlüyünə əmin olunduğu halda müctəhidin risaləsində görmək.

Ayətullahul-uzma Şeyx Vəhid Xorasani, "Tovzihul-məsail",məs.5

Ayətullahul-uzma Seyid Əli Sistani, "İzahlı şəriət məsələləri",məs.4

Cavab 3: Müctəhidin fətvasını öyrənməyin bir neçə yolu var:

1) Müctəhidin özündən eşitmək və onun əlyazmasını görmək;

2) Etibarlı sayılan risalədə görmək;

3) Etibarlı bir şəxsdən eşitmək;

4) Fətvanın xalq arasında xatircəmliyə səbəb olacaq qədər məşhur olması.

Ayətullahul-uzma Şeyx Məkarim Şirazi, "Şəriət hökmlərinin izahı", məs.7

В этом разделе