Müctəhidin rəyi dəyişsə vəzifəmiz nədir?

Cavab 1: Bu halda, əvvəlki fətva qüvvədə hesab olunur (Ona əməl etmək lazımdır).

Ayətullahul-uzma Seyid Əli Xameneyinin dəftərxanası

Cavab 2: İnsan, müctəhidin fətvasının dəyişdiyinə yəqin etməyənədək ona əməl edə bilər. Müctəhidin fətvasının dəyişməsinə (sadəcə) ehtimal versə axtarış aparmaq lazım (vacib) deyil.

Ayətullahul-uzma Şeyx Vəhid Xorasani, "Tovzihul-məsail",m.6

Ayətullahul-uzma Şeyx Məkarim Şirazi, "Şəriət hökmlərinin izahı",məs.8

Ayətullahul-uzma Seyid Əli Sistani, "İzahlı şəriət məsələləri",m.5

 

В этом разделе