Əgər zöhrə qədər fitrə zəkatını verməsəm, sonra nə şəkildə verməliyəm?

Cavab: Əgər bayram günü zöhrə qədər fitrəni verməsə və kənara da qoymasa, vacib ehtiyata əsasən sonradan əda və qəza niyyəti etmədən fitrəni versin.
Ayətullahul-uzma Şeyx Fazil Lənkərani, "Tovzihul-məsail",məs.2092
Ayətullahul-uzma Şeyx Məkarim Şirazi, "Şəriət hökmlərinin izahı",məs.1727
Ayətullahul-uzma Seyid Əli Sistani, "İzahlı şəriət məsələləri",məs.1989

В этом разделе