Fəqir zəkatdan nə qədər götürə bilər?

Cavab: Vacib ehtiyat budur ki, fəqir və miskin zəkatdan özü və ailəsinin bir illik xərcindən çox götürməsin. Əgər özünün bir qədər pulu, ya malı varsa, yalnız illik xərcinə çatmayan qədərdə zəkatdan götürsün.
Ayətullahul-uzma Şeyx Fazil Lənkərani, "Tovzihul-məsail",məs.1993
Ayətullahul-uzma Şeyx Məkarim Şirazi, "Şəriət hökmlərinin izahı",məs.1642
Ayətullahul-uzma Seyid Əli Sistani, "İzahlı şəriət məsələləri",məs.1890
Ayətullahul-uzma Şeyx Vəhid Xorasani, "Tovzihul-məsail",məs.1943

В этом разделе