Hansı yerlərdə namaz qılmaq məkruhdur?

Cavab:

Bir neçə yerdə namaz qılmaq məkruhdur.

O cümlədən:

1. Hamamda;

2. Şoran yerdə;

3. İnsan müqabilində;

4. Açıq olan qapı qarşısında;

5. Yollarda, xiyabanlarda və küçələrdə, bu şərtlə ki, oradan keçənlərə əziyyət olmasın; əgər əziyyət olsa, bu iş özü (əziyyət vermək) haramdır;

6. Od və çıraq qarşısında;

7. Aşpazxana və od kürəsi olan hər yerdə;

8. Bövl yeri olan quyu və çala qarşısında;

9. Ruhu olan şeyin şəkli və heykəli qarşısında; lakin üstünə pərdə çəkilərsə, eybi yoxdur;

10. Cünub şəxs olan otaqda;

11. Canlı bir şeyin şəkli olan yerdə, namaz qılanla üzbəüz olmasa da;

12. Qəbrin qarşısında;

13. Qəbrin üstündə.

14. İki qəbrin arasında;

15. Qəbristanda.

Ayətulalhul-uzma Şeyx Vəhid Xorasani, "Tovzihul-məsail",məs.907

В этом разделе