Nələrə zəkat düşür?

Cavab: Aşağıda sayılan bu bir neçə şeyin zəkatı vacibdir:

1) Buğda

2) Arpa

3) Xurma

4) Kişmiş

5) Qızıl

6) Gümüş

7) Dəvə

8) İnək

9) Qoyun

Ayətullahul-uzma Şeyx Fazil Lənkərani, "Tovzihul-məsail",məs.1920

Ayətullahul-uzma Şeyx Məkarim Şirazi, "Şəriət hökmlərinin izahı",1586

Ayətullahul-uzma Şeyx Vəhid Xorasani, "Tovzihul-məsail",məs.1870

В этом разделе